Waarom een vredesdienst voor dieren?

Juist met Kerst, het feest van de vrede, wordt er weer uitbundig vlees en vis gegeten. Vrijwel steeds vlees van dieren die niets van de vrede hebben geproefd, dieren uit de bio-industrie. Of van dieren, speciaal voor het kerstdiner door schietgrage jagers om het leven gebracht. We denken ook aan de vissen die na een langzame verstikkingsdood op het bord van de feestvierders belanden. Dit laten we niet zomaar passeren. Daarom sinds 2014 vlak vóór de Kerst in Amsterdam de Vredesdienst voor dieren. Een dienst die een oproep wil zijn om Kerst vleesloos te vieren en ons te bezinnen op onze omgang met dieren.

Wreedheden tegen mens en dier staan niet los van elkaar en elke vorm is even verwerpelijk. De Russische schrijver Tolstoy schreef: ‘Zolang er slachthuizen zijn, zullen er ook slagvelden zijn.’ Met de Vredesdienst voor dieren zetten we een eerste stap naar een wereldwijde vrede. Het is strijdig met de essentie van Kerst wanneer we dieren, levende wezens met bewustzijn en gevoel, deel laten uitmaken van ons kerstdiner. Vrede alleen voor mensen ís geen vrede.

De Vredesdienst voor dieren heeft geen religieus karakter. Wat ons motiveert en bindt: dat we partij kiezen voor het steeds weer miskende, vernederde, meedogenloos geëxploiteerde dier. Daarmee kiezen we ook partij voor de mens, maar dan voor de echte mens. De mens die het dier gewoon dier laat zijn.


Kijk de Vredesdienst voor dieren 2022 terug

 

 

In memoriam onze goede vriend en mede-initiatiefnemer van de Vredesdienst voor dieren

Geoffrey Deckers

13 januari 1969 - 29 juni 2020

 

 

Maarten Reesink (2022)

Maarten Reesink

Matthijs den Hollander (2022)

Matthijs den Hollander

Adrie van Steijn (2022)

Adrie van Steijn

Janneke de Bijl (2022)

Janneke de Bijl

Pippa (7)

Pippa

Tirza: Mad World

Trizin

Jean-Pierre Geelen

Noor Evertsen

Video Noor Evertsen

Imme (13) en Charlie (13)

Imme (13) en Charlie (13)

Alysa (17)

Alysa (17)

Annemiek Schrijver

Annemiek Schrijver

Vredesdienst 2018

Vredesdienst 2018

Maryen van Castro (2022)

Maryen van Castro

Ann de Greef GAIA (2022)

Ann de Greef

Sandra van de Werd (2022)

Sandra van de Werd

Tirza: Mag ik dan bij jou

Scarlett (9)

Jeroen Siebelink

Jeroen Siebelink

Willem Vermaat

Willem Vermaat

Andrea van Pol

Andre van Pol

Lynn (12) en Tess (10)

Lynn en Tess

Credo Mensje van Keulen

Video Mensje van Keulen

Vredesdienst 2017

Vredesdienst 2017

Hans en Leo Bouma (2022)

Hans Bouma en Leo Bouma

Hans Bouma (2022)

Hans Bouma

Scarlett (10)

Scarlett

Lisette Kreischner

Ella (15)

Ysbrand (10)

Ysbrand (10)

Janine Abbring

Janine Abbring

Karen Soeters

Karen Soeters

Kerstboodschap Lucia

Video Lucia

Livia, Josje en Alysa

Video Lucia

Vredesdienst 2015

Video Vredesdienst-2015

Help je mee om de rouwkaart en rouwposter te verspreiden?

Op de rouwkaart staan alle dieren die in Nederland jaarlijks doodgemaakt worden voor de consumptie. Hierbij zijn niet meegerekend de dieren die omkomen door stalbranden, dieren die vergast worden in verband met de vogelgriep, dieren die doodgaan door het vervoer en hittestress, dieren die doodgaan door verkeersongelukken, de nertsen die vergast zijn vanwege corona en hun vacht en de dieren die gebruikt worden voor wrede proeven.
 
De kaarten (ansichtkaartformaat) en posters (A3-formaat) zijn vegan gedrukt. 10 ansichtkaarten kosten 5 euro inclusief verzendkosten in Nederland. 5 posters kosten 3 euro inclusief verzendkosten en 10 posters kosten 5 euro inclusief verzendkosten in Nederland. Wil je grotere aantallen bestellen neem dan eerst contact op met dierennoodhulp@hotmail.com.
Als je kaarten of posters bestelt, mail dan je adresgegevens naar dierennoodhulp@hotmail.com en geef in de mail aan hoeveel kaarten of posters je wilt ontvangen en maak het bedrag daarvoor over op NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U) ten name van Comité Dierennoodhulp onder vermelding van rouwkaarten of rouwposters en de naam van degene die ze bestelt. Zodra het bedrag ontvangen is sturen we je de kaarten of posters toe. 

Mooie kerstgedachte: collecte voor Red een Legkip

Om de vredesdienst voor dieren te beleven hoef je niets te betalen. Wel vragen we net zoals voorgaande jaren aan de bezoekers en digitale kijkers om een vrijwillige donatie te geven aan een door ons gekozen goed dierendoel. Dit jaar zamelen we geld in voor Red een Legkip. Red een Legkip heeft als doel om zoveel mogelijk legkippen te redden door middel van adoptie. Dat zijn nu jaarlijks rond de 3000 legkippen. Op het moment dat de legkippen naar de slacht gaan om te eindigen als soepkip, zijn ze pas anderhalf jaar oud en economisch nauwelijks nog wat waard. Red een Legkip biedt de boer hetzelfde bedrag dat hij anders krijgt voor de slacht. De van de slacht geredde kippen gaan voordat ze worden geadopteerd eerst naar de 11 opvangen (ook een in België en een in Duitsland) om te herstellen en indien nodig medische zorg te krijgen. Ook worden de kippen opgevangen die ontsnapt zijn aan de vangers voor de slacht. De kippen worden herplaatst bij mensen die zich voor adoptie via de website www.redeenlegkip.nl  hebben aangemeld en hebben aangegeven de kippen in hun tuin een goed leven te willen geven. Hier mogen de kippen tot aan hun dood rondscharrelen. Dat is niet alleen voor de geredde kippen heel fijn; zij kunnen eindelijk leven zoals een kip hoort te leven, maar de kippen zelf zijn ook de beste ambassadeurs tegen deze dieronvriendelijke industrie. De geredde kippen maken mensen bewust over wat mensen dieren aandoen. Daarnaast bekommert Red een Legkip zich om het lot van gedumpte hennen, hanen en kuikens
 
Wil je de geredde legkippen steunen, maak dan je kerstgift over op iban NL32 TRIO 0254 7275 73 (BIC: TRIONL2U) ten name van Red een Legkip onder vermelding van kerstgift.

 

 

Kerstdiner zonder dierenleed

Italiaanse Lasagne met romige belchamelsaus

Bekijk het recept

De vredesdienst is een initiatief van Ds. Hans Bouma, Comité Dierennoodhulp en Diervriendelijk Nederland

En wordt ondersteund door:

Red een Legkip, Sea First Foundation, Bont voor Dieren, Varkens in Nood, Caring Vets, Stichting Wings for Animals, Stichting KonijnenBelangen, House of Animals,  Stichting De Varkensschuur, Animal Save Nederland, Dier&Recht, Plenty Food Nederland, De Vissenbescherming, Fauna4Life, Animal Rights, GAIA, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Stichting Dierenopvang Savanah, Stichting Vissenbelangen,  Stichting Dierennood, Faunabescherming, Konijn in Nood, Stichting Melief, Stichting de Nobele Hoeve, Koeienrusthuis De Leemweg, Ongehoord en Stichting Stadsduivenhulp.

Contact

info@vredesdienst.nl

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons