Waarom een vredesdienst voor dieren?

Juist met Kerst, het feest van de vrede, wordt er weer uitbundig vlees en vis gegeten. Vrijwel steeds vlees van dieren die niets van de vrede hebben geproefd, dieren uit de bio-industrie. Of van dieren, speciaal voor het kerstdiner door schietgrage jagers om het leven gebracht. We denken ook aan de vissen die na een langzame verstikkingsdood op het bord van de feestvierders belanden. Dit laten we niet zomaar passeren. Daarom sinds 2014 vlak vóór de Kerst in Amsterdam de Vredesdienst voor dieren. Een dienst die een oproep wil zijn om Kerst vleesloos te vieren en ons te bezinnen op onze omgang met dieren.

Wreedheden tegen mens en dier staan niet los van elkaar en elke vorm is even verwerpelijk. De Russische schrijver Tolstoy schreef: ‘Zolang er slachthuizen zijn, zullen er ook slagvelden zijn.’ Met de Vredesdienst voor dieren zetten we een eerste stap naar een wereldwijde vrede. Het is strijdig met de essentie van Kerst wanneer we dieren, levende wezens met bewustzijn en gevoel, deel laten uitmaken van ons kerstdiner. Vrede alleen voor mensen ís geen vrede.

De Vredesdienst voor dieren heeft geen religieus karakter. Wat ons motiveert en bindt: dat we partij kiezen voor het steeds weer miskende, vernederde, meedogenloos geëxploiteerde dier. Daarmee kiezen we ook partij voor de mens, maar dan voor de echte mens. De mens die het dier gewoon dier laat zijn.


In memoriam onze goede vriend en mede-initiatiefnemer van de Vredesdienst voor dieren

Geoffrey Deckers

13 januari 1969 - 29 juni 2020

 

 

Noor Evertsen

Video Noor Evertsen

Imme (13) en Charlie (13)

Imme (13) en Charlie (13)

Adrie van Steijn

Adrie van Steijn

Alysa (17)

Alysa (17)

Annemiek Schrijver

Annemiek Schrijver

Credo Mensje van Keulen

Video Mensje van Keulen

Vredesdienst 2017

Vredesdienst 2017

Jeroen Siebelink

Jeroen Siebelink

Willem Vermaat

Willem Vermaat

Hans Bouma

Hans Bouma

Andrea van Pol

Andre van Pol

Lynn (12) en Tess (10)

Lynn en Tess

Livia, Josje en Alysa

Video Lucia

Vredesdienst 2015

Video Vredesdienst-2015

Ysbrand (10)

Ysbrand (10)

Sandra van de Werd

Sandra van de Werd

Janine Abbring

Janine Abbring

Karen Soeters

Karen Soeters

Kerstboodschap Lucia

Video Lucia

Vredesdienst 2018

Vredesdienst 2018

Help je mee om de rouwkaart en rouwposter te verspreiden?

Op de rouwkaart staan alle dieren die in Nederland jaarlijks doodgemaakt worden voor de consumptie. Hierbij zijn niet meegerekend de dieren die omkomen door stalbranden, dieren die vergast worden in verband met de vogelgriep, dieren die doodgaan door het vervoer en hittestress, dieren die doodgaan door verkeersongelukken, de nertsen die vergast zijn vanwege corona en hun vacht en de dieren die gebruikt worden voor wrede proeven.
 
De kaarten (ansichtkaartformaat) en posters (A3-formaat) zijn vegan gedrukt. 10 ansichtkaarten kosten 5 euro inclusief verzendkosten in Nederland. 5 posters kosten 3 euro inclusief verzendkosten en 10 posters kosten 5 euro inclusief verzendkosten in Nederland. Wil je grotere aantallen bestellen neem dan eerst contact op met dierennoodhulp@hotmail.com.
Als je kaarten of posters bestelt, mail dan je adresgegevens naar dierennoodhulp@hotmail.com en geef in de mail aan hoeveel kaarten of posters je wilt ontvangen en maak het bedrag daarvoor over op NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U) ten name van Comité Dierennoodhulp onder vermelding van rouwkaarten of rouwposters en de naam van degene die ze bestelt. Zodra het bedrag ontvangen is sturen we je de kaarten of posters toe. 

Mooie Kerstgedachte: digitale collecte voor Sam en haar kinderen

Om de Vredesdienst voor dieren te beleven hoef je niets te betalen. Wel vragen we net zoals voorgaande jaren aan de kijkers om een vrijwillige donatie te geven aan een door ons gekozen goed dierendoel. Dit jaar zamelen we geld in voor het aangrijpende verhaal van varken Sam en haar kinderen. Sam is een 9-jaar oud getraumatiseerd moedervarken uit de industrie. Ze werd eind februari 2021 zwanger uit de industrie gered. In negen jaar tijd kreeg ze al 240 biggen, als varken in de industrie. Haar laatste nest heeft ze in vrijheid bij stichting Melief mogen bouwen met stro. Ze heeft daar voor het eerst frisse lucht opgesnoven en is op 16 maart 2021 bevallen van 11 gezonde biggen. Voor het eerst mocht Sam stram als ze was echt moeder zijn en voor haar nakomelingen zorgen.   

Hoe ontroerend dit is kun je straks in de documentaire zien die hierover wordt gemaakt. Want Karen Soeters en haar team van House of Animals volgen Sam en vijf van haar biggen een jaar lang filmend zodat iedereen kan zien wie zij en die andere bijzondere 13 miljoen dieren zijn die wij in Nederland geheel onverschillig als levenloze producten behandelen. Zij willen middels deze documentaire laten zien dat we onze mens-dier relatie met dit vriendelijke en gevoelige dier volledig moeten herzien.   

Wil jij Sam en haar kinderen steunen stort dan je kerstgift op rekeningnummer NL48TRIO0212171445 (BIC: TRIONL2U) ten name van Stichting Melief te Rotterdam onder vermelding van ‘Kerstgift Sam’ 

 

 

Kerstdiner zonder dierenleed

Italiaanse Lasagne met romige belchamelsaus

Bekijk het recept

De vredesdienst is een initiatief van Ds. Hans Bouma, Comité Dierennoodhulp en Diervriendelijk Nederland

En wordt ondersteund door:

Vissenbescherming, Plenty Food, Stichting KonijnenBelangen, Rechten voor al wat leeft, GAIA, Bont voor Dieren, Dierencoalitie, Sea First Foundation, Animal Rights, De Faunabescherming, Stichting Wings for Animals, Red een Legkip, Dierenrechten Alliantie, Stichting Melief, Akka’s Ganzenparadijs, House of Animals, Caring Vets, Animal Earth, Konijn in Nood, VeggieSquad, Koeienrusthuis stichting De Leemweg, Ganzenbescherming Nederland, Stichting de Nobele Hoeve, Stichting Dierenopvang Savanah, Stichting Dierennood en Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Contact

info@vredesdienst.nl

Postbus 94724
1090 GS  Amsterdam

Volg ons