Kom ook naar de vredesdienst voor dieren!

Vrijdagavond 22 december 2023 om 19.30 uur (inloop 19.00) in de Nassaukerk, Wittenkade 111, Amsterdam.
Ook te volgen via de live stream.

Vredesdienst voor dieren?

Juist met Kerst, het feest van de vrede, wordt er weer uitbundig vlees en vis gegeten. Vrijwel steeds vlees van dieren die niets van de vrede hebben geproefd, dieren uit de bio-industrie. Of van dieren, speciaal voor het kerstdiner door schietgrage jagers om het leven gebracht. We denken ook aan de vissen die na een langzame verstikkingsdood op het bord van de feestvierders belanden. Dit laten we niet zomaar passeren. Daarom sinds 2014 vlak vóór de Kerst in Amsterdam de Vredesdienst voor dieren. Een dienst die een oproep wil zijn om Kerst vleesloos te vieren en ons te bezinnen op onze omgang met dieren.

Wreedheden tegen mens en dier staan niet los van elkaar en elke vorm is even verwerpelijk. De Russische schrijver Tolstoy schreef: ‘Zolang er slachthuizen zijn, zullen er ook slagvelden zijn.’ Met de Vredesdienst voor dieren zetten we een eerste stap naar een wereldwijde vrede. Het is strijdig met de essentie van Kerst wanneer we dieren, levende wezens met bewustzijn en gevoel, deel laten uitmaken van ons kerstdiner. Vrede alleen voor mensen ís geen vrede.

De Vredesdienst voor dieren heeft geen religieus karakter. Wat ons motiveert en bindt: dat we partij kiezen voor het steeds weer miskende, vernederde, meedogenloos geëxploiteerde dier. Daarmee kiezen we ook partij voor de mens, maar dan voor de echte mens. De mens die het dier gewoon dier laat zijn.

Bekijk de vredesdienst van 2022 terug

In memoriam

Onze goede vriend en mede-initiatiefnemer van de Vredesdienst voor dieren.

Geoffrey Deckers

13 januari 1969 – 29 juni 2020

Kijk terug

Maarten Reesink (2022)

Maryen van Castro (2022)

Hans en Leo Bouma (2022)

Matthijs den Hollander (2022)
Ann de Greef GAIA (2022)
Hans Bouma (2022)
Adrie van Steijn (2022)
Sandra van de Werd (2022)
Scarlett (10)
Janneke de Bijl (2022)
Tirza: Mag ik dan bij jou
Lisette Kreischner
Pippa (7)
Scarlett (9)
Ella (15)
Tirza: Mad World
Jeroen Siebelink
Ysbrand (10)
Trizin
Willem Vermaat
Janine Abbring
Jean-Pierre Geelen
Andrea van Pol
Karen Soeters
Noor Evertsen
Lynn (12) en Tess (10)
Kerstboodschap Lucia
Imme (13) en Charlie (13)
Credo Mensje van Keulen
Livia, Josje en Alysa
Alysa (17)
Annemiek Schrijver
Vredesdienst 2018
Vredesdienst 2017
Vredesdienst 2015

Help je mee om de rouwkaart en rouwposter te verspreiden?

Op de rouwkaart staan alle dieren die in Nederland jaarlijks doodgemaakt worden voor de consumptie. Hierbij zijn niet meegerekend de dieren die omkomen door stalbranden, dieren die vergast worden in verband met de vogelgriep, dieren die doodgaan door het vervoer en hittestress, dieren die doodgaan door verkeersongelukken, de nertsen die vergast zijn vanwege corona en hun vacht en de dieren die gebruikt worden voor wrede proeven.

De kaarten (ansichtkaartformaat) en posters (A3-formaat) zijn vegan gedrukt. 10 ansichtkaarten kosten 5 euro inclusief verzendkosten in Nederland. 5 posters kosten 3 euro inclusief verzendkosten en 10 posters kosten 5 euro inclusief verzendkosten in Nederland. Wil je grotere aantallen bestellen neem dan eerst contact op met dierennoodhulp@hotmail.com.
Als je kaarten of posters bestelt, mail dan je adresgegevens naar dierennoodhulp@hotmail.com en geef in de mail aan hoeveel kaarten of posters je wilt ontvangen en maak het bedrag daarvoor over op NL40 TRIO 0254 7146 25 (BIC: TRIONL2U) ten name van Comité Dierennoodhulp onder vermelding van rouwkaarten of rouwposters en de naam van degene die ze bestelt. Zodra het bedrag ontvangen is sturen we je de kaarten of posters toe.

Rouwposter 2020

Mooie kerstgedachte: collecte voor Red een Legkip

Logo ReL

Om de vredesdienst voor dieren te beleven hoef je niets te betalen. Wel vragen we net zoals voorgaande jaren aan de bezoekers en digitale kijkers om een vrijwillige donatie te geven aan een door ons gekozen goed dierendoel. Dit jaar zamelen we geld in voor Red een Legkip. Red een Legkip heeft als doel om zoveel mogelijk legkippen te redden door middel van adoptie. Dat zijn nu jaarlijks rond de 3000 legkippen. Op het moment dat de legkippen naar de slacht gaan om te eindigen als soepkip, zijn ze pas anderhalf jaar oud en economisch nauwelijks nog wat waard. Red een Legkip biedt de boer hetzelfde bedrag dat hij anders krijgt voor de slacht. De van de slacht geredde kippen gaan voordat ze worden geadopteerd eerst naar de 11 opvangen (ook een in België en een in Duitsland) om te herstellen en indien nodig medische zorg te krijgen. Ook worden de kippen opgevangen die ontsnapt zijn aan de vangers voor de slacht. De kippen worden herplaatst bij mensen die zich voor adoptie via de website www.redeenlegkip.nl hebben aangemeld en hebben aangegeven de kippen in hun tuin een goed leven te willen geven. Hier mogen de kippen tot aan hun dood rondscharrelen. Dat is niet alleen voor de geredde kippen heel fijn; zij kunnen eindelijk leven zoals een kip hoort te leven, maar de kippen zelf zijn ook de beste ambassadeurs tegen deze dieronvriendelijke industrie. De geredde kippen maken mensen bewust over wat mensen dieren aandoen. Daarnaast bekommert Red een Legkip zich om het lot van gedumpte hennen, hanen en kuikens

Wil je de geredde legkippen steunen, maak dan je kerstgift over op iban NL32 TRIO 0254 7275 73 (BIC: TRIONL2U) ten name van Red een Legkip onder vermelding van kerstgift.

Kerstdiner zonder dierenleed

Italiaanse Lasagne met romige belchamelsaus

De vredesdienst is een initiatief van:

Ds. Hans Bouma

Comité Dierennoodhulp

Diervriendelijk Nederland

En wordt ondersteund door:

Red een Legkip, Sea First Foundation, Bont voor Dieren, Varkens in Nood, Caring Vets, Stichting Wings for Animals, Stichting KonijnenBelangen, House of Animals, Stichting De Varkensschuur, Animal Save Nederland, Dier&Recht, Plenty Food Nederland, De Vissenbescherming, Fauna4Life, Animal Rights, GAIA, Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Ganzenbescherming Nederland, Akka’s Ganzenparadijs, Stichting Dierenopvang Savanah, Stichting Vissenbelangen, Stichting Dierennood, Faunabescherming, Konijn in Nood, Stichting Melief, Stichting de Nobele Hoeve, Koeienrusthuis De Leemweg, Ongehoord en Stichting Stadsduivenhulp.